Клуб „Съхрани българското”

На 28.10.2016г.  учениците от клуб „Съхрани  българското” поздравиха своите  съученици и учители по случай 1 ноември – Деня на народните будители. Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след...

Вазовци четат

Основно училище „ Иван Вазов “ се включи активно в Националната седмица на четенето /10 – 14.10.2016 г./. Седмицата беше открита с разговори в часа на класа на тема: „ Ако не можех да чета“.  Учениците си припомниха...

Покана за доставка на закуски и обяд

„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2016/2017 година на закуски/плод (чай) за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение” по...

Договор за възлагане

ДОГОВОР № 08 / 07.03.2016  За възлагане на строително -ремонтни дейности в ОУ „Иван Вазов” – гр. Силистра Днес 07.03.2016 г. в гр. Силистра между: ОУ »Иван Вазов», гр. Силистра, ул. »Добрич» №76 ИН по ДД  118030190...

Откриване на учебната година 2016/2017

На 15 септември учебната 2016/2017 година беше тържествено открита в основно училище „Иван Вазов“, гр. Силистра. Изпълнения на гайда, съпровод на тамбура, песните „Моя страна“, „Първолак“, „Събота, неделя“ и танци вълнуваха ученици, учители, родители и гости. Сред...

Прокол за хранене

ПРОТОКОЛ №1 / 13.09.2016 г. Днес, 13.09.2016г., комисия в състав: Радосвета Георгиева – ЗД – АСД, Росица Трендафилова – ЗД – УД НЕ, Нели Стоянова – гл. учител НЕ, Росица Симеонова – ст. учител в НЕ и...