Category: Договори

Договор за възлагане

ДОГОВОР № 08 / 07.03.2016  За възлагане на строително -ремонтни дейности в ОУ „Иван Вазов” – гр. Силистра Днес 07.03.2016 г. в гр. Силистра между: ОУ »Иван Вазов», гр. Силистра, ул. »Добрич» №76 ИН по ДД  118030190...

Прокол за хранене

ПРОТОКОЛ №1 / 13.09.2016 г. Днес, 13.09.2016г., комисия в състав: Радосвета Георгиева – ЗД – АСД, Росица Трендафилова – ЗД – УД НЕ, Нели Стоянова – гл. учител НЕ, Росица Симеонова – ст. учител в НЕ и...