Категория: Профил на купувача

Покана за доставка на закуски и обяд

„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2016/2017 година на закуски/плод (чай) за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение” по...

Договор за възлагане

ДОГОВОР № 08 / 07.03.2016  За възлагане на строително -ремонтни дейности в ОУ „Иван Вазов” – гр. Силистра Днес 07.03.2016 г. в гр. Силистра между: ОУ »Иван Вазов», гр. Силистра, ул. »Добрич» №76 ИН по ДД  118030190...