Category: Новини

Приложение

Държавен план – прием за учебната 2017/2018 година в област Силистра

Прием 2017

Заповед № 796 / 28.03.2017 г., гр. Силистра Училищен план – прием

ПРИЕМ 2016

Към 8 юни 2016 г. след записване на кандидатите, незаети места за І клас през учебната 2016/2017 година НЯМА!

Към родителите на първолаците

Уважаеми родители През учебната 2016/2017 година в ОУ „Иван Вазов“ гр.Силистра осъществява прием на ученици в първи клас за следните паралелки: Клас Разширено изучаване Форма на обучение Учителски екип І а български език чужд език целодневна полудневна...