Category: Включващо обучение

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Със Заповед № РД09-1891/22.12.2015 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в началото на 2016 година стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Националният бюджет на...

Продължаваме

ЕКИПЪТ: Психолог: Светлозар Маринов Логопед: Венцислав Иванов Ресурсни учители: Тодорка Тодорова Светла Данкова Училищният двор е пълен с усмивки и цветя. Всяка усмивка си има дете с огромен букет в ръцете, красиви дрехи и нова раница. Ей,...

Продължаваме да работим по проект „Включващо обучение“

Световният ден за борба с тормоза в училище беше отбелязан като „Ден на розовата фанелка“. Във фоайето на училището беше подготвен кът, под който учениците написаха какво означават за тях думите „толерантност“, „уважение“, „приятелство“. Учениците от проект...

8 МАРТ

Учениците от „Включващо обучение“ с нетърпение очакваха следващата „Работилничка“ – по повод 8. Март, Международния ден на жената. Заредиха се с много желание и търпение, за да сътворят най-доброто, на което са способни ръцете им, водени от...

Бели и червени

Традиционната ни „Работилничка“, организирана по повод 1. март за изработване на мартенички, събра не само ученици по проекта „Включващо обучение“, а и техни приятели, които по традиция и с удоволствие влизат в ролята на помощници. С огромно...

Дейности

По случай тържественото отбелязване на 2015 като година на светлината и организиране на изложба посветена на това събитие, учениците от „Включващо обучение“ участваха в нея със свои творби. С голямо желание ученици от проект „Включващо обучение“ се...

Ден на толерантността

Здравейте! Мина и почти целия месец ноември, а през него имаше един много интересен ден – Ден на толерантността. Ние от „Включващо обучение“ от ОУ „Иван Вазов“ – Силистра решихме да го отбележим по по-различен начин. Започнахме...

Летни занимания

Летни занимания на групата по “Включващо обучение“ По време на лятната работа на нашите ученици, освен изпълнението на заниманията от училищния план, взехме участие в инициативите на Регионална библиотека“ Партений Павлович“ и на Община Силистра, създадени с...