НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

На 04.09.2017 г. /понеделник/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от:

  • І „а“ клас в ст. 108 /кл. р-л Й. Хаджиева/
  • І „б“ клас в ст. 106 /кл. р-л Г. Великова/
  • І „в“ клас в ст. 105 /кл. р-л Н. Стоянова/
  • І „г“ клас в ст. 104 /кл. р-л Ст. Синигерова/