ВАЖНО! Обявяване на свободни места.

  • Обявяване на свободните места – 07.06.2017 г.
  • Попълване на свободните места от І-во  класиране за І-ви клас на 08. и 09.06.2017 г.