До всички родители и ученици!

Заповед №543 / 11.01.2017 г., гр. Силистра

На основание чл. 259 (1) и чл. 105 (4) на ЗПУО и в изпълнение на Решение на ПС № 4/11.01.2017 г. за прекратяване на учебните занятия на 12.01. и 13.01 2017 г. поради усложнената пътно-транспортна обстановка в общината и невъзможността за осигуряване на оптимален температурен режим в сградата на училището, учебните занятия ще бъдат възобновени на 16.01.2017 г.