Летни занимания

Летни занимания
на групата по “Включващо обучение“

По време на лятната работа на нашите ученици, освен изпълнението на заниманията от училищния план, взехме участие в инициативите на Регионална библиотека“ Партений Павлович“ и на Община Силистра, създадени с цел поощряване участието на всички деца на града в клубовете по интереси и развитие на техните заложби.
Участвахме в клуб „Лили Чудото“ на Регионалната библиотека. Гледахме прожекцията на филма „Ледена епоха“ и се убедихме за пореден път в необходимостта от взаимопомощ и толерантност един към друг, за да се справяме с трудностите в живота.
Съвместните ни дейности станаха вече традиционни.
Поканата от Добринка Станева за участие в нейното ателие за цветя от рециклирани материали ни зарадва много, защото винаги, когато сме с нея е приятно и забавно. В двора на ОДК бяха се събрали много деца и всички творихме чудеса и вълшебства. А накрая заедно поиграхме под ритъма на песните.