Ден на толерантността

Здравейте!
Мина и почти целия месец ноември, а през него имаше един много интересен ден – Ден на толерантността. Ние от „Включващо обучение“ от ОУ „Иван Вазов“ – Силистра решихме да го отбележим по по-различен начин. Започнахме с игри за опознаване и разпределяне на отбори, след което всеки зае своето място в отбора и създадохме ето това:

Както ще видите от снимките, по-надолу, всички деца участваха с голямо желание и интерес.