Към родителите на първолаците


Уважаеми родители
През учебната 2016/2017 година в ОУ „Иван Вазов“ гр.Силистра осъществява прием на ученици в първи клас за следните паралелки:

Клас
Разширено изучаване
Форма на обучение
Учителски екип
І а
български език
чужд език
целодневна
полудневна
Галя Станева
І б
български език
чужд език
целодневна
полудневна
Снежина Трендафилова
І в
български език
чужд език
целодневна
полудневна
Росица Симеонова
І г
български език
чужд език
целодневна
полудневна
Гинка Вандева
І д
български език
чужд език
целодневна
полудневна
Иванка Андреева
Целодневното обучение се осъществява от 8.00ч. до 17.00ч.
Целодневната организация на обучението включва:
* учебни занятия по предмети от ЗП и ЗИП до обяд и занятия за самоподготовка, дейности по интереси и спорт през следобедното време;
* балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри, което дава възможност учениците да участват в извънучилищни форми след часовете за самоподготовка;
* обеден отдих с организирано хранене в училищния стол и игри на открито или закрито;
За пълноценното обучение, възпитание и развитие на Вашите деца училището предлага:
* екип от високо квалифицирани педагози;
* индивидуална и групова работа в клас;
* иновационни подходи и интерактивни методи на обучение;
* самостоятелни класни стаи с мултимедийно оборудване;
* училищен психолог, логопед и ресурсни учители;
* Библиотечно-информационен център с Интернет;
* училищен стол и бюфет, разположен непосредствено до класните стаи на първокласниците;
Извънкласни дейности:
* учебни екскурзии;
* работа по проекти;
* училищни концерти;
* модерен балет, танци;
* училищни клубове:
* „Съхрани българското“,
* „Васил Левски“,
* „ Млад природолюбител“,
* „Приложни изкуства“
* спортни дейности:
* баскетбол;
* футбол;
* бадмингтон.

Това е училището, което ще подкрепи РАЗВИТИЕТО на Вашето дете!
Това е училището, което ще открива и ще създава условия за развитие на СПОСОБНОСТИТЕ на Вашето дете!
Това е училището, което ще даде шанс за ИЗЯВА на Вашето дете!
Защото нашата мисия е да помагаме на партньорите си да се справят с предизвикателствата на времето, в което живеем.
Защото при нас ученето не е най-важното нещо – то е всичко и ние го правим заедно, ученици и учители, постоянно и с удоволствие.

Директор: Ал. Кононов