НВО и изпити 4-7 клас 2017/2018

Национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас

през учебната 2018-2019 година:

Заповед № РД09 – 1709/ 29.08.2018 г. – Национално външно оценяване 4-7 клас

 

 

Национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас

през учебната 2017-2018 година:

  • Български език и литература – 21 май 2018 г.

  • Математика – 23 май 2018 г.

Съгласно:

 Заповед № РД09 – 413/ 29.08.2017 г. – Национално външно оценяване 4-7 клас

 Заповед № РД09 – 4135 / 29.08.2017 г. – График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен 7 клас

Заповед № РД 4 – 81/ 19.03.2018 г. – План – прием

Примерни тестове по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
Примерни тестове по МАТЕМАТИКА.