Контакти

ОУ „Иван Вазов“

7500 Силистра
ул. „Добрич“ №76

E-mail: ivazovsil@gmail.com

Телефони:

Ал. Кононов – Директор – 0893/62-60-01, 086/824 027

К. Ангелова – Заместник – Директор по учебната дейност в прогимназиален етап – 0893/62-60-20

Р. Трендафилова – Заместник – Директор по учебната дейност в начален етап – 0893/60-28-14

Р. Георгиева – Заместник – Директор по административно – стопанската дейност – 0893/62-60-02