Преподаватели

Педагогически персонал

 2016 – 2017 година

 

Име Презиме Фамилия Длъжност Образование ПКС
  1. Александър Иларионов Кононов Директор, училище

висше – магистър

  2.

Каталина Петрова Ангелова Заместник-директор, учебна дейност висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

  3.

Росица Панева Трендафилова Заместник-директор, учебна дейност висше – бакалавър

ПКС IV – СУ София

Учители – начален  етап

  4.

Анелия Йорданова Петрова Учител, начален етап

висше – бакалавър

  5.

Валентина

Иванова Русева Старши учител, начален етап

висше – бакалавър

  6.

Ваня

Златкова Тихолова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС V – СУ София

  7.

Венцислав

Красимиров Иванов Учител, начален етап

висше – бакалавър

  8.

Веселка

Йорданова Георгиева Старши учител, начален етап висше – бакалавър

ПКС IV – СУ София

  9.

Виолета

Димитрова Кръстева Старши учител, начален етап

висше – магистър

10.

Галина

Николова Великова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

11.

Галя

Станева Димитрова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

12.

Гергана

Николова Георгиева Старши учител, начален етап, чужд език

висше – магистър

13.

Гинка

Кирчева Вандева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

14.

Даниела

Йорданова Цавкова Старши учител, начален етап

висше – магистър

15.

Дюне

Юсеин Рамадан Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС III – СУ София

16.

Живка

Димитрова Жекова Старши учител, начален етап висше – бакалавър

ПКС IV – СУ София

17.

Иванка

Андреева Куртева Старши учител, начален етап

висше – магистър

18.

Илиян

Петров Костадинов Учител, начален етап

висше – бакалавър

19.

Йорданка

Василева Хаджиева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС V – СУ София

20.

Искра

Русева Добрева Старши учител, начален етап висше – бакалавър

ПКС II – СУ София

Име Презиме Фамилия Длъжност Образование

ПКС

21.

Маргарита

Костадинова Савова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – ДПКУ Варна

22.

Мариета

Йорданова Нанчева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС II – СУ София

23.

Марияна

Стоянова Дочева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

24.

Надежда

Бърнева Бабаяшева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС V – СУ София

25.

Наталия

Миткова Гиздашка Учител, начален етап

висше – магистър

26.

Нежля

Бейзат Бейтула Учител, начален етап

висше – бакалавър

27.

Нели

Стоянова Любенова Главен учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

28.

Пламена

Мариянова Павлова Учител, начален етап

висше – бакалавър

29.

Радостина

Ангелова Николова Учител, начален етап

висше – магистър

30.

Росица

Неделчева Симеонова Старши учител, начален етап

полувисше

31.

Росица

Хилева Хилева Учител, начален етап

висше – магистър

32.

Севгинар

Ружди Хамди Учител, начален етап

висше – магистър

33.

Снежина

Стоянова Трендафилова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС V – СУ София

34.

Стефан

Димов Аджемов Старши учител, начален етап

висше – магистър

35.

Стефка

Пенева Синигерова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

36.

Теменужка

Русева Михова Старши учител, начален етап висше – магистър ПКС IV – ДИУУ София
37.

Тодорка

Великова Янкова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

38.

Цанка

Иванова Петрова Учител, начален етап висше – магистър

 –

39.

Янка

Иванова Димова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

Учители – прогимназиален  етап

40.

Боряна

Атанасова Стефанова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС IV – ДПКУ Варна

41.

Валентина

Великова Кулева Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС IV – ШУ Шумен

42.

Грета

Любенова Добрева Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

43.

Десислава

Костова Костова Учител, прогимназиален етап

висше – магистър

44.

Евгения

Петрова Карагеоргиева Старши учител, прогимназиален етап висше – бакалавър

ПКС IV – СУ София

Име Презиме Фамилия Длъжност Образование

ПКС

45.

Жеко

Николов Атанасов Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

46.

Иванка

Стойчева Желязкова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС V – СУ София

47.

Ирена

Иванова Екзарова Старши учител, прогимназиален етап

висше – бакалавър

48.

Кера

Танева Нейкова Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

49.

Маргарита

Любенова Тодорова Главен учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС II – ДИУУ София

50.

Мариана

Христова Христова Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

51.

Марияна

Николова Петкова Старши учител, прогимназиален етап висше – бакалавър

ПКС V – ДПКУ Варна

52.

Надя

Христова Стоянова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

53.

Николета

Димитрова Стоянова Учител, ресурсен

висше – магистър

54.

Николинка

Данчева Иванова Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

55.

Росица

Янакиева Брезоева Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

56.

Румяна

Димитрова Добрева Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

57.

Румяна

Илиева Атанасова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър ПКС II – ДИУУ София
58. Светла Борисова Данкова Логопед, училищен

висше – магистър

59.

Светлозар

Маринов Маринов Психолог, училищен

висше – магистър

60.

Славян

Русев Димитров Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС V – ШУ Шумен

61.

Стоян

Стефанов Братанов Старши учител, прогимназиален етап

полувисше

62.

Тодорка

Георгиева Тодорова Учител, ресурсен висше – магистър

ПКС IV – ДИКПО Варна

Учители – занимания по интереси

63.

Веселин

Стойчев Стойчев Учител, спортна подготовка

полувисше

64.

Лидия

Артюн Маркарян Учител, танцово изкуство

средно специално

65.

Руси

Георгиев Иванов Учител, спортна подготовка

висше – магистър

66. Стефан Добрев Станчев Учител, танцово изкуство

висше – бакалавър