Преподаватели

Педагогически персонал

 2018 – 2019 година

 

Име Презиме Фамилия Длъжност Образование ПКС
  1. Александър Иларионов Кононов Директор, училище

висше – магистър

 

  2.

Каталина Петрова Ангелова Заместник-директор, учебна дейност висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

  3.

Росица Панева Трендафилова Заместник-директор, учебна дейност висше – магистър

ПКС IV – СУ София

Учители – начален  етап

4. Валентина Иванова Русева Старши учител, начален етап висше – бакалавър  
  5.

Ваня

Златкова Тихолова Старши учител, начален етап

висше – магистър

 ПКС V – СУ София
  6.

Маргарита

Иванова Димитрова учител, начален етап висше – магистър

 ПКС V – СУ София

  7.

Венцислав

Красимиров Иванов Учител, начален етап

висше – бакалавър

 
  8.

Веселка

Йорданова Георгиева Старши учител, начален етап висше – бакалавър

ПКС IV – СУ София

  9.

Виолета

Димитрова Кръстева Старши учител, начален етап

висше – магистър

 
10.

Галина

Николова Великова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

11.

Галя

Станева Димитрова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

12.

Гергана

Николова Георгиева Старши учител, начален етап, чужд език

висше – магистър

 
13.

Гинка

Кирчева Вандева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

14.

Даниела

Йорданова Цавкова Старши учител, начален етап

висше – магистър

 
15.

Дюне

Юсеин Рамадан Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС III – СУ София

16.

Живка

Димитрова Жекова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС III – СУ София

17.

Иванка

Андреева Куртева Старши учител, начален етап

висше – магистър

 ПКС V
18.

Илиян

Петров Костадинов Учител, начален етап

висше – бакалавър

 
19.

Йорданка

Василева Хаджиева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС V – СУ София

20.

Искра

Русева Добрева Старши учител, начален етап висше – бакалавър

ПКС I – СУ София

             
21.

Маргарита

Костадинова Савова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – ДПКУ Варна

22.

Мариета

Йорданова Нанчева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС I – СУ София

23.

Марияна

Стоянова Дочева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

24.

Надежда

Бърнева Бабаяшева Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС V – СУ София

25.

Наталия

Миткова Гиздашка Учител, начален етап

висше – магистър

 ПКС V
26.

 

         
27.

Нели

Стоянова Любенова Главен учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

28.

Пламена

Мариянова Павлова Учител, начален етап

висше – бакалавър

 
29.

Радостина

Ангелова Николова Учител, начален етап

висше – магистър

 ПКС V
30.

Росица

Неделчева Симеонова Старши учител, начален етап

полувисше

 
31.

Росица

Хилева Хилева Учител, начален етап

висше – магистър

 ПКС V
32.

Севгинар

Ружди Хамди Учител, начален етап

висше – магистър

 
33. Стоянка Колева Рачева учител, начален етап висше – магистър ПКС III
34.

 

     

 

 
35.

Стефка

Пенева Синигерова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

36.

Теменужка

Русева Михова Старши учител, начален етап висше – магистър ПКС IV – ДИУУ София
37.

Тодорка

Великова Янкова Старши учител, начален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

38.

Цанка

Иванова Петрова Учител, начален етап висше – магистър

 –

39. Нежля Бейзат Бейтула Учител, начален етап висше – бакалавър  

Учители – прогимназиален  етап

40.

Боряна

Атанасова Стефанова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС IV – ДПКУ Варна

41.

Валентина

Великова Кулева Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС IV – ШУ Шумен

42.

Грета

Любенова Добрева Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

 
43.

Десислава

Костова Костова Учител, прогимназиален етап

висше – магистър

 
44.    
             
45.    
46.

Иванка

Стойчева Желязкова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС IV – СУ София

47.

Ирена

Иванова Екзарова Старши учител, прогимназиален етап

висше – бакалавър

 
48.

Кера

Танева Нейкова Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

 
49.

Маргарита

Любенова Тодорова Главен учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС II – ДИУУ София

50.

Мариана

Христова Христова Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

 
51.

Марияна

Николова Петкова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС V – ДПКУ Варна

52.

Надя

Христова Стоянова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

53.

Веселка

Кирилова Русева Учител, прогимназиален етап

висше – бакалавър

ПКС I
54.

Николинка

Данчева Иванова Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

 
55.

Росица

Янакиева Брезоева Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС II – ДПКУ Варна

56.

Румяна

Димитрова Добрева Старши учител, прогимназиален етап

висше – магистър

 
57.

Румяна

Илиева Атанасова Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър ПКС II – ДИУУ София
58. Светла Борисова Данкова Логопед, училищен

висше – магистър

 
59.

Светлозар

Маринов Маринов Психолог, училищен

висше – магистър

 
60.

Славян

Русев Димитров Старши учител, прогимназиален етап висше – магистър

ПКС V – ШУ Шумен

61.

Стоян

Стефанов Братанов Старши учител, прогимназиален етап

полувисше

 
62.

Тодорка

Георгиева Тодорова Учител, ресурсен висше – магистър

ПКС IV – ДИКПО Варна

Учители – занимания по интереси

63.

Веселин

Стойчев Стойчев Учител, спортна подготовка

полувисше

 
64.

Лидия

Артюн Маркарян Учител, танцово изкуство

средно специално

 
65.

Руси

Георгиев Иванов Учител, спортна подготовка

висше – магистър

 
66. Жеко Диков Георгиев Учител, танцово изкуство

висше – магистър