Защита на личните данн

Длъжностно лице за ЗДЛ в ОУ „ИВ. Вазов“

Йорданка Лучиянова Дечева

телефон: 0884 537 599

Адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич“ 76

Работно време: от 8.00 – 12.30 и от 13.00 – 16.30