Персонал

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Име Презиме Фамилия Длъжност Образование
1 Радосвета Петрова Георгиева Заместник-директор, административно – стопанската дейност висше – магистър
2 Георги Добрев Добрев Домакин средно общо
3 Севим Хюлми Хамди Завеждащ административна служба висше – магистър
4 Йорданка Лучиянова Дечева Библиотекар висше – магистър
5 Петранка Димитрова Христова Главен счетоводител средно специално
6 Стилиян Василев Кондов Служител, човешки ресурси висше – магистър
7 Велико Илиев Георгиев Дърводелец, поддръжка средно специално
8 Георги Димитров Николов Огняр средно специално
9 Иван Янков Йорданов Шофьор, автобус средно специално
10 Калинка Пенчева Христова Чистач/ Хигиенист основно
11 Милка Георгиева Манолова Чистач/ Хигиенист средно общо
12 Рамадан Али Рамадан Пазач, невъоръжена охрана средно специално
13 Михаил Митев Михнев Пазач, невъоръжена охрана средно специално
14 Ралица Накова Димчева Чистач/ Хигиенист основно
15 Росица Маринова Петрова Чистач/ Хигиенист средно общо
16 Моника Мариянова Митева Чистач/ Хигиенист средно специално