Персонал

Непедагогически персонал

Име Презиме Фамилия Длъжност Образование
1. Радосвета Петрова Георгиева Заместник-директор, административно – стопанската дейност висше – магистър
2. Георги Добрев Добрев Домакин средно общо
3. Еленка Маринова Маринова Завеждащ административна служба полувисше
4. Йорданка Лучиянова Дечева Библиотекар висше – магистър
5. Петранка Димитрова Христова Главен счетоводител средно специално
6. Стилиян Василев Кондов Служител, човешки ресурси висше – магистър
7. Велико Илиев Георгиев Дърводелец, поддръжка средно специално
8. Георги Димитров Николов Огняр средно специално
9. Иван Янков Йорданов Шофьор, автобус средно специално
10. Калинка Пенчева Христова Чистач/ Хигиенист основно
11. Милка Георгиева Манолова Чистач/ Хигиенист средно общо
12. Михаил Митев Михнев Пазач, невъоръжена охрана средно специално
13. Ралица Накова Димчева Чистач/ Хигиенист основно
14. Рамадан Али Рамадан Пазач, невъоръжена охрана средно специално