Графици

grafikУЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ 2018 – 2019 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

СЕДМИЦА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО МАЙСТОРСТВО

График на дежурните учители и класове през втори срок на учебната 2018-2019 година

График народни танци и балет 5-7 клас втори срок

График извънкласни форми и УЧСД 5-7 клас втори срок

График за провеждане на  контролни и класни работи 5-7 клас втори срок

Консултации с ученици 5-7 клас 2018-2019 г. втори срок

График за провеждане на УЧСД 1-4 клас за 2018-2019 г.

Консултации на родители и ученици 1-4 клас 2018-2019 г. втори учебен срок

ПЪРВИ СРОК

График на дежурните учители през І срок на учебната 2018-2019 година

 График за провеждане на родителски срещи 5-7 клас 2018-2019 г. първи срок

 График за провеждане на входно ниво, контролни и класни работи 5-7 клас първи срок

 Консултации с ученици 5-7 клас 2018-2019 г. първи срок

 Консултации с родители 5-7 клас 2018-2019 г. първи срок

График за провеждане на УЧСД 1-4 клас за 2018-2019 г.

 График за провеждане на родителски срещи 1-4 клас 2018-2019 г.

 График за входни  нива 1-4 клас 2018-2019 г.

 Консултации с ученици 1-4 клас 2018 – 2019 г. първи срок

 Консултации на родители 1-4 клас 2018-2019 г. първи учебен срок