Графици

grafik

График на поправителните изпити на учениците от V до VII клас през юнска сесия на учебната 2016-2017 година

УЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ 2016 – 2017 ГОДИНА

График за провеждане на СИП и ИКД 5-7 клас втори срок

График за провеждане на контролни и класни работи 5-7 клас втори срок

Консултации с ученици 5-7 клас 2016-2017 г. втори учебен срок

Консултации с родители 5-7 клас 2016-2017 г. втори учебен срок

Консултации с ученици 1-4 клас 2016 – 2017 г. втори учебен срок

Консултации на родители 1-4 клас 2016-2017 г. втори учебен срок

График за провеждане на родителски срещи 5-7 клас 2016-2017 г. първи срок

График за провеждане на входно ниво, контролни и класни работи 5-7 клас първи срок

Консултации с ученици 5-7 клас 2016-2017 г. първи срок

Консултации с родители 5-7 клас 2016-2017 г. първи срок

График за провеждане на родителски срещи 1-4 клас 2016-2017 г.

График за входни, междинни и изходни нива 1-4 клас 2016-2017 г.

График за Час спортни дейности, СИП 1-4 клас 2016-2017 г. първи срок

Консултации с ученици 1-4 клас 2016 – 2017 г. първи срок

Консултации на родители 1-4 клас 2016-2017 г. първи учебен срок