Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06.2018г

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Бюджет и уточнен план към дата 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Бюджет и уточнен план към дата 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ КЪМ 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за ІІ тримесечие на 2016 г.

Бюджет и уточнен план към дата 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за ІV тримесечие на 2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие на 2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за ІІ тримесечие на 2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за І тримесечие на 2015 г.